Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2013

bylaidealem
Reposted fromawezone awezone
bylaidealem
Reposted fromoski oski

August 04 2013

1541 10f4 420
Reposted fromRuisu-kun Ruisu-kun
bylaidealem
Make the money, don't let the money make you


                                                                           ~Macklemore
bylaidealem
0922 2868 420
mykorzystamyzwakacji
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
bylaidealem
9236 30eb 420
a tak jakoś 2010r.
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
bylaidealem
5667 09da 420
pedałyyyyyy
Reposted fromgrajki grajki viaHalski Halski
bylaidealem
1757 829e 420
Reposted fromlady-mademoiselle lady-mademoiselle viaHalski Halski

June 11 2013

bylaidealem
-elo baza jak tam faza?
-faza jebie jest jak w niebie!
— z serii moi koledzy
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

June 07 2013

bylaidealem
9578 36e7 420
Duuuuude
Reposted fromckisback ckisback viawishyouwerehere wishyouwerehere

May 21 2013

bylaidealem
Clockwork
Reposted fromaren aren
bylaidealem
Tesseract – 4D cube
Reposted fromaren aren

May 17 2013

bylaidealem

May 14 2013

bylaidealem
Ta­jem­niczy ok­sy­moron od­dechu: dmuchasz na zupę, by ją schłodzić, dmuchasz na dłonie, by je ogrzać."

Jonathan Carroll "Oko dnia
— Jonathan Carroll "Oko dnia"

May 13 2013

bylaidealem
Reposted fromthomerth thomerth
bylaidealem
7088 c383
Reposted fromRESERECTTOR RESERECTTOR
bylaidealem
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS

May 11 2013

bylaidealem
5344 c83e 420
lifehack na lato :-)
Reposted fromstonerr stonerr viaarizonadream arizonadream
bylaidealem
- Wiesz jakie jest moje najgorsze doświadczenie?
- Nie
- Stary. Najgorzej mieć kogoś w sercu a nie w ramionach...
— with friend
Reposted frompawelq89 pawelq89 viakarr4mba karr4mba
bylaidealem
Play fullscreen
ojeej, uwielbiam ją. uwielbiam odkąd usłyszałam ją po raz pierwszy ponad półtora roku temu, aż do teraz. za każdym razem bardziej <3
Reposted fromflyingheart flyingheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl